Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy ongelmien sijasta ratkaisujen löytämiseen. Terapiassa keskitytään asiakkaan vahvuuksiin ja motivaation vahvistamiseen. Painopiste on siinä, mitä asiakas itse toivoo tulevaisuudeltaan sekä tämän voimavaroissa, ei niinkään ongelmissa ja puutteissa. Tärkeää on löytää asiakkaan elämästä sellaisia asioita, joiden toivotaan jatkuvan.

Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennuksessa keskitytään asiakkaan toiveisiin tulevasta muutoksesta. Kyseessä voi olla elämäntapamuutoksen aloittaminen, elämän tienhaarassa seisominen, uuden työn tai koulutuksen aloittaminen, tai mikä tahansa hyvinvointiin vaikuttava asia. Hyvinvointivalmennuksessa käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä, ja keskitytään muutoksessa tukemisen ohella yksilön vahvuuksien ja olemassaolevien voimavarojen vahvistamiseen.

Työhyvinvointi

Työssäni käytän ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joissa keskitytään yksilön/työyhteisön voimavaroihin ja pyritään vahvistamaan jo olemassaolevia vahvuuksia (kuten Reteaming).

Voin auttaa työyhteisön ilmapiirin parantamisessa, kunnonkohotusprojekteissa ja henkilöstön motivoinnissa. Tarjoan myös luentoja eri aiheista (esimerkiksi arjenhallinta, terveellinen ravitsemus, liikunnan merkitys hyvinvoinnille jne).

Työhyvinvointi

Tulen mielelläni kertomaan yrityksellenne eri mahdollisuuksista kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Kyseessä voi olla henkilökohtaiset keskustelut, henkilöstölle räätälöity hyvinvointiprojekti tai luennot. Haluan auttaa yritystänne kohti parempaa hyvinvointia!