TYÖHYVINVOINTI

Sairaspoissaolojen takia kollegoiden työtaakka lisääntyy ja se maksaa tehokkuuden vähentymisenä sekä nousevana paineena ja sitä kautta huononevana työilmapiirinä.

Työssäni käytän ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joissa keskitytään yksilön/työyhteisön voimavaroihin ja pyritään vahvistamaan jo olemassaolevia vahvuuksia. Voin auttaa elämäntapamuutoksen toteuttamisessa, kunnonkohotusprojekteissa ja henkilöstön motivoinnissa. Tarjoan myös ravintovalmennusta ja luentoja eri aiheista (esimerkiksi terveellinen ravitsemus, liikunnan merkitys hyvinvoinnille, arjenhallinta jne).

Tulen mielelläni yritykseenne kertomaan lisää palvelutarjonnasta ja keskustelemaan, miten voin auttaa yritystänne kohti parempaa hyvinvointia!

Kuntotestaus ja -valmennus